Indidviduell skrivcoachning

När du är igång med ditt skrivande kan jag hjälpa dig att komma vidare. Jag ger konkret feed forward oavsett om din text är ett PM eller en berättelse, en låttext eller en debattartikel. 

I fokus för coachningen är alltid din text. Därför ska du inför vårt möte ha ett kortare textutdrag (högst en A4) som du redan jobbat med och som du är beredd att dela med dig av. Vi utgår från de frågeställningar du har runt din text. 
  • berör texten?
  • är den tillräckigt stringent?
  • vad är ditt syfte med texten?
  • passar stilen ditt syfte?
  • hur ska du inleda eller avsluta?
  • funkar stavning och grammatik?
  • duger texten för en publicering? 

Även andra frågeställningar kan vara aktuella. Vi håller på en timme och träffas via Meet eller telefon. Du betalar 490 kr via Swish i samband med mötet .