integritetspolicy - gdpr

FINN DITT SKRIVDRIV ÄGS OCH DRIVS AV EVA ALDERBORN PRODUCTION I STOCKHOLM. VERKSAMHETEN DRIVS I ENLIGHET MED GDPR, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION. (LÄS MER OM GDPR PÅ DATAINSPEKTIONEN.SE)

Inledning
Det är viktigt att uppgifter jag har om dig som person är korrekta och uppdaterade. Vänligen meddela mig om dina personuppgifter (till exempel  e-postadress) ändras genom att maila mig på eva@skrivdriv.se. Jag är intresserad av din e-postadress ENDAST i syfte att kunna tillhandahålla nyheter, kampanjer och specialerbjudanden. Om du anmäler dig till en kurs hos mig kommer vi eventuellt att upprätta andra kontaktvägar enligt ömsesidig överenskommelse. 

Vad och varför?
Med personuppgifter menas alla typer av information som går att använda för att identifiera en person. Alla typer av meddelanden som du skickar till mig via min hemsida, via e-post, genom sociala medier, alla typer av textmeddelanden bär sådan information. Jag hanterar den informationen i syfte att kommunicera med dig och sparar den med laglig grund för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist. 

Exempel på personuppgifter är ditt namn och din e-postadress, eventuell fakturaadress, företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, fullständig adress, uppgifter som återfinns på kvitto och fakturor samt kontokortsuppgifter via Stripe. Jag hanterar den informationen för att genomföra avtalet som ingås mellan dig och mig i samband med att du genomför ett köp, till exempel en bokning av kurs och/eller en beställning av en bok via min hemsida.

Med användardata menas information om hur du använder min hemsida och mina tjänster. Jag hanterar denna data för att upprätthålla säkerheten och driften av mina webbplatser och tjänster, samt för att möjliggöra publicering och administrering av mina webbplatser, tjänster och företagets administrativa uppgifter.

Med marknadsföringsdata menas data om dina val  att ta emot marknadsföringsmaterial från mig utifrån dina preferenser. Jag hanterar dessa personuppgifter för att du ska kunna delta i mina marknadsföringsaktiviteter. Dessa kan handla om att ge relevant innehåll på mina  webbplatser, annonsera på och om webbplatserna.
Jag kan komma att samla in kunddata för att leverera relevant information via mina webbplatser samt riktade annonser till dig. Det inkluderar Facebook, Instagram, Youtube, Google och annonser. Det gör jag för att utnyttja min lagliga rätt att vara så relevant som möjligt i min verksamhet så att den kan växa. 

Känslig information
Jag samlar inte in någon känslig information om dig. Känslig information handlar om detaljer kring etnicitet, religon, sexuella preferenser, politisk åskådning, information om din hälsa inklusive genetisk och biometrisk data. Jag samlar  heller inte in någon data kring domar eller rättsliga prövningar. Personuppgifter jag samlar in kommer endast att användas i det syfte de samlats in för ( se ovan).  Vill du veta mer om detta är du välkommen att maila mig via eva@skrivdriv.se för mer information. 

Jag kan däremot komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke i de fall där laglig grund finns eller det finns ett krav på mig att göra det för att följa gällande lagar och regler.


Dina skyldigheter
Jag kan tvingas att häva din bokning eller köp om du av någon anledning inte kan ge mig personuppgifter som krävs (enligt lag) för att fullfölja villkoren i avtalet mellan oss i samband med  en bokning och/eller en beställning. Du blir underrättad av mig om detta skulle inträffa.

Jag kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa mig att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter eller nyttja någon av dina andra rättigheter. Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Jag kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.


Dina rättigheter
Gällande lagstiftning ger dig flera rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära ändring av felaktiga personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, invända mot hantering av dina personuppgifter, begära ett utdrag av dina personuppgifter, ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras och begära en begränsning i hur dina personuppgifter behandlas.
Läs gärna mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta mig på eva@skrivdriv.se.

Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att nyttja någon av dina andra rättigheter), men jag kan komma att ta ut en avgift om din begäran är tydligt ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan jag neka din begäran under dessa omständigheter.

Om du inte är nöjd med hur jag hanterar din data har du möjlighet att framföra ett klagomål till Datainspektionen. Kontakta mig först på eva@skrivdriv.se så att jag har möjlighet att föra en dialog med dig och svara på dina frågor. 

Jag försöker återkomma till alla berättigade begäranden inom en månad. Ibland kan det ta mig längre än en månad om din begäran är komplex eller om du har flera begäranden. 

Du kan alltid avprenumerera från mina e-postutskick genom länken som bifogas längst ned i varje e-postutskick från mig. Det inkluderar inte direktkommunikation mellan oss, utan utskick via Mailer Lite.

Notera att om du väljer att avprenumerera från mina e-postutskick innehållande marknadsföringsmaterial så inkluderar det inte dina personuppgifter du uppgett i samband med en transaktion eller registrering på utbildningsportalen. Du kan fortfarande få mail från mig som är direkt knutet till tjänsterna du köpt.

Notera att jag aldrig delar eller har delat min e-postlista med någon tredjepart!

Mina leverantörer som jag delar din information med
Jag kan komma att dela dina personuppgifter med aktörerna nedan:

  • Professionella rådgivare som advokater, bankmän, försäkringsrådgivare och liknande
  • Tjänsteföretag inom IT som tillhandahåller system för drift och administration 

Jag kräver att alla våra leverantörer upprätthåller säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Jag tillåter dessa leverantörer att hantera din persondata ENBART för specifika ändamål utifrån mina anvisningar.

Internationella överföringar av persondata
När dina personuppgifter överförs till mina tjänster utanför EU gör jag mitt bästa för att säkerställa att samma höga krav på säkerhet efterlevs genom att se till att minst en av följande punkter uppfylls:

  • Jag överför bara dina personuppgifter till länder som godkänts av EU-kommissionen gällande nivå av säkerhet kring hantering av din persondata. 
  • Jag använder USA baserade leverantörer som är godkända enligt Privacy Shield, vilket är motsvarigheten till europeiska GDPR och ger motsvarande skydd kring personuppgifter.

Om mitt varumärke, mina webbplatser och/eller verksamhet blir uppköpt alternativt går samman med ett annat företag kan din information bli överförd till den nya ägaren så att det kan fortsätta bedriva verksamheten, vilket inkluderar marknadsföring, sälj, support och kontakt enligt denna integritetspolicy.

Datasäkerhet
Jag har upprättade rutiner för att hantera misstänkta intrång som påverkar dina personuppgifter och kommer att meddela dig och aktuell myndighet när vi har laglig skyldighet att göra det.

Lagring av data
Jag sparar bara dina personuppgifter så länge det finns legitima skäl i enlighet med varför de samlades in från början. Det inkluderar även vad som krävs enligt bokföringslagen.

Bokföringslagen gör gällande att jag måste behålla grundläggande information om våra kunder i 7 år efter bokföringsdatumet. Det inkluderar kontaktuppgifter, ekonomisk information, transaktionsinformation samt identitet.

Under vissa omständigheter kan du be mig radera dina personuppgifter. Kontakta mig via på eva@skrivdriv.se gällande sådan radering. 

Tredjepartlänkar
Mina webbplatser innehåller länkar till tredjepart. Det inkluderar andra webbplatser, tjänster och program/applikationer. Notera att du kan komma att godkänna deras användarvillkor om du klickar på de länkarna. Det innebär att de kan komma att samla in och dela dina personuppgifter. Jag har ingen kontroll över dessa tredjepartstjänster eller deras integritetspolicys och tar inget ansvar för dem heller. Jag rekommenderar därför att du läser igenom integritetspolicys hos dessa tredjeparter noga.

Ändringar av denna integritetspolicy
Jag kommer uppdatera denna integritetspolicy regelbundet utifrån eventuella förändringar i hur jag hanterar dina personuppgifter. Ändringar sker så fort jag har publicerat dem på min webbplats. Jag rekommenderar därför att du läser igenom dem med jämna mellanrum. Om förändringen är av väsentlig art kommer du bli informerad innan förändringen sker och har då möjlighet att säga upp avtalet med mig innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

Cookies
Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker mina webbplatser och tjänster. Om du väljer att blockera alla cookies kan det påverka funktionaliteten och möjligheten att använda mina webbplatser och tjänster. 

Kontakt och frågor
Vill du ha kontakt med mig gällande ändring, klagomål, justering av personuppgifter eller liknande är du välkommen att maila mig på eva@skrivdriv.se
Finn Ditt Skrivdriv
Ägare: Eva Alderborn Production
E-post: eva@skrivdriv.se
Postadress: Vanadisvägen 7A 113 46 Stockholm
Uppdaterad 4 november 2020


Finn Ditt Skrivdriv
c/o Eva Alderborn
Vanadisvägen 7
113 46 Stockholm
eva@skrivdriv.se
0708563692