vad vill pennan berätta om dig?
 

Spegla Skrivretreat erbjuder rum och tid för inre utforskande med meditation, 
skrivande och samtal

 


Eva Alderborn är författare
och skrivcoach

Lotta Sandin är holistisk terapeut 
inom andlig/personlig utveckling 

OM skrivretreat

Andligt orienterade människor har i alla tider tillämpat meditation och samtal för att uppnå balans. Modern forskning styrker denna effekt. Men var kommer skrivande in?

Genom att skriva utvecklar du ett område i cortex (hjärnbarken) som genom din hand står i direktkontakt med pennan.


Handens känselfunktioner är ofantligt välutvecklade och har ett mycket stort inflytande på dina tankar och känslor.

Pennan är därför ett kraftfullt redskap när du vill uppnå ro, självinsikt och komma i balans. Många andliga lärare, till exempel Eckhart Tolle, skriver med penna för att uppnå stillhet.

Varför ska du då skriva tillsammans med andra? 

Gruppdynamiken i  gemensam meditation skapar ett flöde som du tar med dig in i skrivandet. När du delar din berättelse med andra aktiveras spegelneuroner, vilket ökar din empati för både dig själv och andra.

 

Under retreaten skriver du därför helst för hand, men du har givetvis möjlighet att ta din text till nya nivåer med hjälp av dator. 
 

tid och plats

Tid: tider 2021 ännu ej fastställda
Plats: Torsby Sjöstuga, Värmdö
Pris: 2400 SEK inkl moms. I priset ingår enkel frukost och fika.

Vi börjar dagen 8.30 med liten frukost som ingår. Lunch 12.00-13.00.  Du tar själv med en lunchlåda som kan värmas på plats.  Fika för- och eftermiddag ingår. Avslut senast 18.30.

 

MEET-REtreat online

För dig som hellre stannar hemma. VI träffas över videomöte på Meet.
Tid: tider 2021 ännu ej fastställda
Pris per tillfälle: 380 SEK

Varmt välkommen till den retreat som passar dig bäst!

Lotta och Eva