En bra historia - dåligt berättad?

Många vill skriva sin egen bok eller blogg.
Det är en positiv utveckling. Varje liv är en historia och värd att berättas.
Möjligheterna att publicera är idag så många fler än för bara några decennier sedan.
En inbjudan till varje människa att skriva. 

Men en text måste ha ett språk som passar syftet,
detta av respekt mot läsaren och för att författaren ska nå fram. 
Tyvärr haltar utvecklingen här.
Vi ser idag snyggt layoutade böcker och tjusiga bloggar
vars språk är bristfälligt och layout är rörig.

Det är här vi  textgranskare kommer in i bilden.
Vi kan språk och stil. Vi är experter på kommunikation i skrift.
Jag jobbar aktivt med texter, vilket bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan mig och författaren. 
Du ska alltid känna igen din text, och "höra" din röst i den. 

Om du vill ha ett utlåtande utan ingrepp
bör du anlita en lektör eller anmäla dig till någon av mina kurser.
Där är min rådgivning naturligtvis central - medan du själv aktivt arbetar med din text. 

Jag erbjuder två olika nivåer av textbearbetning. De kan med fördel kombineras.


Skapa skönhet med orden och kommunicera väl - så når du framgång i ditt skrivande!
 
Textredigering
Bedömning och offert 490 SEK inkl moms (25%).

Textbearbetning är en granskning på en djupare nivå, där jag tittar på logik, textens "röda tråd" och stil.  Jag tar mig an den text jag bedömer har potential att bli intressant och läsvärd för författarens målgrupp och där syftet slår igenom. 

I offerten anger jag hur många timmar á 490 SEK arbetet kräver  samt vilka ingrepp jag behöver göra för att texten ska vara klar för en sista korrekturläsning. Jag tar det fulla ansvaret att färdigställa uppdraget inom angiven tid. 

Detta innebär till exempel att jag rensar texten på överflödiga ord, delar in den i lämpliga stycken, omdisponerar och kapitelindelar. Uppdraget kan se mycket olika ut beroende på texttyp. Om det krävs gör jag "brutalare" ingrepp, givetvis i samråd med uppdragsgivaren/författaren.
 

Korrekturläsning/språkgranskning
Bedömning och offert, 490 SEK inkl moms, där jag fastställer om texten är färdig för korrekturläsning. Om inte  texten är färdigbearbetad på en djupare nivå, erbjuder jag författaren/uppdragsgivaren en offert för textredigering.

Korrekturläsning är en granskning på en ytligare nivå. Det är  den sista genomläsningen innan manus skickas in till förlag.  Fokus är stavning och grammatik,  typografi, förkortningar, avstavningar, och skiljetecken.

Jag tar 10 öre per ord. Kostnaden för att få en normalstor roman på 100000 ord korrekturläst skulle då bli 10000 SEK inkl moms (25%).

Erbjudande: Om du deltagit på en av mina kurser och vi där jobbat gemensamt med din text, får du 50% rabatt och betalar således endast 5000 inkl moms.